(84-28) 3636 3638

Hỏi đáp

Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm: Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm (khoản 8 Điều 2); Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm. (khoản 14 Điều 2). Theo Luật ATTP, cơ sở của bạn sẽ xếp nhóm cơ sở KDTP, còn cơ sở mẹ bạn được xếp vào nhóm SXTP. Bạn và mẹ bạn liên hệ với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bình Định để được hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định
Nước, nước đá dùng trong chế biến, bảo quản thực phẩm phải đáp ứng các quy định tại QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành. - Nước thuỷ cục (nước máy) chỉ phải đáp ứng các quy định tại QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành về nước sinh hoạt Do đó, tuỳ theo nguồn nước sử dụng để sản xuất nước đá (nước giếng khoan hay nước thuỷ cục), cơ sở có kế hoạch kiểm nghiệm phù hợp để đáp ứng quy định tại QCVN 01:2009/BYT
Cục đã có văn bản số 1951/QLCL-CL1 ngày 27/7/2015 trả lời Công ty về nội dung này.
Theo phân công tại Quyết định 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản quản lý đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản. Do đó, đề nghị liên hệ Tổng cục Thủy sản để được hướng dẫn cụ thể.
Do Công ty chỉ có văn phòng và thuê xe để vận chuyển thủy sản từ cơ sở nuôi đến nhà máy sơ chế, chế biến thủy sản nên thuộc loại hình kinh doanh thực phẩm (theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Luật ATTP). Do đó, Công ty phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về ATTP do mình kinh doanh theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật ATTP. Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được thực hiện theo quy định, trừ trường hợp tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm