(84-28) 3636 3638

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN - CẬP NHẬT ĐẾN 12.6.2023
STT SỐ HS MÃ SỐ TÊN CƠ SỞ   KHU VỰC/TỈNH LĨNH VỰC CHUẨN MỰC
 
1 001.HCM HACCP-015-21  Công ty cổ phần Thuỷ Đặc Sản CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐẶC SẢN HỒ CHÍ MINH HACCP FDA
2 001.LAN HACCP-011-22 Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP VIỆT CƯỜNG LONG AN HACCP FDA
3 001.TGG FSMS-001-20 Công ty Cổ phần Gò Đàng  CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG  TIỀN GIANG FSMS ISO2200:2018
4 002.BTE HACCP-004-22 Công ty cổ phần Gò Đàng - Nhà máy Gò Đàng Bến Tre CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG - NHÀ MÁY GÒ ĐÀNG BẾN TRE BẾN TRE HACCP CODEX 2020
5 002.VTU HACCP-015-22
(PRO-004-2019-CS)
Công ty TNHH Mai Linh CÔNG TY TNHH MAI LINH VŨNG TÀU HACCP FDA
6 003.BTE HACCP-009-22 Công ty cổ phần thuỷ sản Hải Hương CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN HẢI HƯƠNG BẾN TRE HACCP CODEX 2020
003.BTE FSMS-001-22   FSMS ISO2200:2018
7 003.TGG HACCP-012-22  Công ty TNHH Đại Thành CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
003.TGG FSMS-002-22   FSMS ISO2200:2018
8 003.VTU HACCP-003-20 Công ty TNHH CB KD Hải Sản Dương Hà CÔNG TY TNHH CB KD HẢI SẢN DƯƠNG HÀ VŨNG TÀU HACCP TCVN 5603:2008
9 004.BTE HACCP-013-21 Công ty Hưng Trường Phát CÔNG TY HƯNG TRƯỜNG PHÁT BẾN TRE HACCP CODEX 2020
10 004.HCM HACCP-006-20 Chi nhánh II, Công ty TNHH nước chấm Thanh Nhã CHI NHÁNH II, CÔNG TY TNHH NƯỚC CHẤM THANH NHÃ HỒ CHÍ MINH HACCP TCVN 5603:2008
11 004.LAN HACCP-019-21  Chi nhánh 3 - Công ty TNHH TM và DV Sông Biển CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SÔNG BIỂN LONG AN HACCP TCVN 5603:2008
12 004.VTU HACCP-024-22 Công ty TNHH Baseafood 1 (Xưởng đông lạnh) CÔNG TY TNHH BASEAFOOD 1 (XƯỞNG ĐÔNG LẠNH) VŨNG TÀU HACCP CODEX 2020
014.VTU HACCP-010-21 Công ty TNHH Baseafood 1
(xưởng hàng khô)
CÔNG TY TNHH BASEAFOOD 1
(XƯỞNG HÀNG KHÔ)
HACCP TCVN 5603:2008
13 005.BTE HACCP-016-21  Chi nhánh Công ty CP Thủy đặc sản - Xí nghiệp thủy sản Ba Tri CHI NHÁNH CÔNG TY CP THỦY ĐẶC SẢN - XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI BẾN TRE HACCP FDA
14 005.HCM HACCP-001-20 Công ty cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn - Xưởng Chế biến thực phẩm thuỷ sản APT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỶ HẢI SẢN SÀI GÒN - XƯỞNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THUỶ SẢN APT HỒ CHÍ MINH HACCP TCVN 5603:2008
15 005.LAN HACCP-014-22 Công ty TNHH Thủy sản Nam Thái Bình Dương CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NAM THÁI BÌNH DƯƠNG LONG AN HACCP CODEX 2020
16 006.BTE HACCP-018-21  Công ty TNHH MTV Gò Đàng An Hiệp CÔNG TY TNHH MTV GÒ ĐÀNG AN HIỆP BẾN TRE HACCP CODEX 2020
17 006.HCM HACCP-008-20 Chi nhánh công ty TNHH Thương mại  thuỷ sản Nguyễn Chi CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  THUỶ SẢN NGUYỄN CHI HỒ CHÍ MINH HACCP TCVN 5603:2008
18 006.TGG HACPP-017-21  Công ty cổ phần Hùng Vương  CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG  TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
19 007.BTE HACCP-001-22  Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG BẾN TRE BẾN TRE HACCP CODEX 2020
20 007.HCM HACCP-007-20 Công ty TNHH MTV Chế biến Hải sản xuất khẩu Ba Thuận CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN HẢI SẢN XUẤT KHẨU BA THUẬN HỒ CHÍ MINH HACCP TCVN 5603:2008
21 008. HCM HACCP-010-20 Xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THẮNG LỢI HỒ CHÍ MINH HACCP TCVN 5603:2008
22 009.HCM HACCP-006-21 Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN ĐỨC HỒ CHÍ MINH HACCP TCVN 5603:2008
23 010.HCM HACCP-011-21 Công ty CPTS số 5 CÔNG TY CPTS SỐ 5 HỒ CHÍ MINH HACCP CODEX 2020
010.HCM HACCP-012-21   HACCP FDA
24 007.TGG FSMS-001-21 Công ty TNHH Châu Á CÔNG TY TNHH CHÂU Á TIỀN GIANG FSMS ISO2200:2018
25 008.TGG HACCP-017-22 Công ty TNHH thủy sản Thiên Hà CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN HÀ TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
008.TGG HACCP-002-20 Công ty TNHH thủy sản Thiên Hà CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN HÀ TIỀN GIANG HACCP TCVN 5603:2008
26 008.VTU HACCP-001-23 Doanh nghiệp Tư nhân Thuận Du DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN DU VŨNG TÀU HACCP FDA
27 009.TGG HACCP-013-22 Công ty Cổ phần Gò Đàng  CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG  TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
28 009.VTU HACCP-005-20 Công ty TNHH Thuỷ sản Hoà Thắng CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN HOÀ THẮNG VŨNG TÀU HACCP TCVN 5603:2008
29 010.TGG HACCP-003-22 Công ty TNHH Trinity Việt Nam CÔNG TY TNHH TRINITY VIỆT NAM TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
30 010.VTU HACCP-001-21 Công ty TNHH Biển Giàu VN (Phân xưởng khô) CÔNG TY TNHH BIỂN GIÀU VN (PHÂN XƯỞNG KHÔ) VŨNG TÀU HACCP TCVN 5603:2008
010.VTU HACCP-002-21 Công ty TNHH Biển Giàu VN (Phân xưởng đông lạnh) CÔNG TY TNHH BIỂN GIÀU VN (PHÂN XƯỞNG ĐÔNG LẠNH) VŨNG TÀU HACCP
31 011.VTU HACCP-003-21 Công ty Cp thủy sản Hải Long (xưởng surimi) CÔNG TY CP THỦY SẢN HẢI LONG (XƯỞNG SURIMI) VŨNG TÀU HACCP TCVN 5603:2008
011.VTU HACCP-004-21 Công ty Cp thủy sản Hải Long CÔNG TY CP THỦY SẢN HẢI LONG VŨNG TÀU HACCP
32 012.VTU HACCP-007-21 Công ty TNHH Đông Lâm CÔNG TY TNHH ĐÔNG LÂM VŨNG TÀU HACCP CODEX 2020
33 013.VTU HACCP-009-21 Chi nhánh Công ty CP sản xuất TMDV Thế Giới Việt CHI NHÁNH CÔNG TY CP SẢN XUẤT TMDV THẾ GIỚI VIỆT VŨNG TÀU HACCP TCVN 5603:2008
34 012.TGG HACCP-007-22 Công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NGỌC XUÂN TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
35 015.TGG HACCP-018-22 Chi nhánh công ty TNHH MTV Trần Hân CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TRẦN HÂN TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
015.TGG FSMS-002-20   FSMS ISO2200:2018
36 006.LAN HACCP-005-21 Công ty cổ phần Đồ Hộp Tấn Phát CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP TẤN PHÁT LONG AN HACCP TCVN 5603:2008
006.LAN FSMS-003-22   FSMS ISO2200:2018
37 015.VTU HACCP-014-21 CÔNG TY TNHH PHÚ MARK CÔNG TY TNHH PHÚ MARK VŨNG TÀU HACCP CODEX 2020
38 009.BTE HACCP-004-20 Công ty CP XNK Thuỷ sản Bến Tre CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN BẾN TRE BẾN TRE HACCP TCVN 5603:2008
39 016.VTU HACCP-002-22 Công ty TNHH Thủy sản Thanh Hào CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THANH HÀO VŨNG TÀU HACCP Codex 2020
40 003.BTN HACCP-009-20 Công ty CP CB HS Biển Đông CÔNG TY CP CB HS BIỂN ĐÔNG BÌNH THUẬN HACCP TCVN 5603:2008
41 004.BTN HACCP-005-22 DNTN Hải sản Xuân Hải DNTN HẢI SẢN XUÂN HẢI BÌNH THUẬN HACCP TCVN 5603:2008
42 007.LAN HACCP-006-22 Công ty CP Thực phẩm CJ Cầu  Tre - CN Long An CÔNG TY CP THỰC PHẨM CJ CẦU  TRE - CN LONG AN LONG AN HACCP CODEX 2020
43 008.LAN HACCP-008-22 Công ty TNHH Petfood Evolution – Chi nhánh Long An CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION – CHI NHÁNH LONG AN LONG AN HACCP CODEX 2020
44 005.BTN HACCP-010-22 Công ty TNHH TM Hải Tiến  CÔNG TY TNHH TM HẢI TIẾN  BÌNH THUẬN HACCP TCVN 5603:2008
45 017.VTU HACCP-021-22 Công ty TNHH Chế biến thủy sản Đức Danh CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐỨC DANH VŨNG TÀU HACCP FDA
46 010.BTE HACCP-016-22 Công ty CP Chế biến thủy sản Trường Long  CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRƯỜNG LONG  BẾN TRE HACCP CODEX 2020
47 016.TGG FSMS-004-22 Công ty TNHH CBTPXK Vạn Đức Tiền Giang CÔNG TY TNHH CBTPXK VẠN ĐỨC TIỀN GIANG TIỀN GIANG FSMS ISO2200:2018
48 017.TGG HACCP-023-22 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thủy sản Thiên Long - Phân xưởng 1 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THIÊN LONG - PHÂN XƯỞNG 1 TIỀN GIANG HACCP TCVN 5603:2008
49 003.DNA HACCP-026-22 Công ty cổ phần thực phẩm thủy sản An Phát CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY SẢN AN PHÁT ĐỒNG NAI HACCP TCVN 5603:2008
50 011.BTE HACCP-019-22 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh đông lạnh Bến Tre (Phân xưởng đông lạnh) CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG LẠNH BẾN TRE (PHÂN XƯỞNG ĐÔNG LẠNH) BẾN TRE HACCP TCVN 5603:2008
011.BTE HACCP-020-22 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh đông lạnh Bến Tre (Phân xưởng hàng khô) CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG LẠNH BẾN TRE (PHÂN XƯỞNG HÀNG KHÔ) BẾN TRE HACCP
51 011.HCM HACCP-022-22 Công ty Cổ phần XNK thủy sản Hợp Tấn CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN HỢP TẤN HỒ CHÍ MINH HACCP CODEX 2020
52 012.HCM FSMS-005-22 Chi nhánh Automated Cold Store – Công ty TNHH Châu Á CHI NHÁNH AUTOMATED COLD STORE – CÔNG TY TNHH CHÂU Á HỒ CHÍ MINH FSMS ISO2200:2018
53 018.TGG FSMS-002-23 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Á Châu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM Á CHÂU TIỀN GIANG FSMS ISO2200:2018
54 007.BTN HACCP-025-22 Công ty TNHH Hải Triều CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU BÌNH THUẬN HACCP CODEX 2020
55 008.BTN HACCP-027-22 Địa điểm Kinh doanh Công ty TNHH Hải Triều ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU BÌNH THUẬN HACCP CODEX 2020
56 019.TGG FSMS-006-22 Công ty TNHH Nông thủy sản TNL CÔNG TY TNHH NÔNG THỦY SẢN TNL TIỀN GIANG FSMS ISO2200:2018
57 018.VTU HACCP-028-22 Công ty TNHH Quang Sáng CÔNG TY TNHH QUANG SÁNG VŨNG TÀU HACCP TCVN 5603:2008
58 009.BTN FSMS-007-22 Công ty TNHH TM Chế biến hái sản Đầm Sen CÔNG TY TNHH TM CHẾ BIẾN HÁI SẢN ĐẦM SEN BÌNH THUẬN FSMS ISO2200:2018
59 010.BTN HACCP-029-22 Công ty TNHH Hải Nam - Okinawa CÔNG TY TNHH HẢI NAM - OKINAWA BÌNH THUẬN HACCP TCVN 5603:2008
60 004.DNA FSMS-001-23 Công ty TNHH Chế biến Thủy hải sản và nước đá Tung Kong CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN VÀ NƯỚC ĐÁ TUNG KONG ĐỒNG NAI FSMS ISO2200:2018
61 020.TGG HACCP-005-23 Chi nhánh Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CK FROZEN FOODS VIỆT NAM TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
62 019.VTU HACCP-003-23 Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu nông thủy sản Việt Á CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG THỦY SẢN VIỆT Á VŨNG TÀU HACCP CODEX 2020
63 021.TGG HACCP-004-23 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hải Sản Hải Đăng – Chi nhánh Tiền Giang CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SẢN HẢI ĐĂNG – CHI NHÁNH TIỀN GIANG TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
64 022.TGG HACCP-006-23 Công ty CP Thủy sản Vinh Quang CÔNG TY CP THỦY SẢN VINH QUANG TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020
65 023.TGG HACCP-007-23 Công ty TNHH Thủy sản Minh Trân CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH TRÂN TIỀN GIANG HACCP CODEX 2020