(84-28) 3636 3638

Tin tức

Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên

​Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 cần tuyển 02 Kiểm tra viên
THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng kiểm nghiệm viên Sinh học (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)
Đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (Xem thêm)
Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo chuyển phương pháp phân tích chỉ tiêu Chloramphenicol từ Elisa sang LC-MS/MS (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020 (Xem thêm)