(84-28) 3636 3638

Đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm

Ngày 01/07/2020, Trung tâm Chất lượng vùng 4 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận (GCN) số 2064/TĐC-HCHQ về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm bổ sung Lần thứ 6 cho hoạt động thử nghiệm các chỉ tiêu Hóa học và Sinh học trong thực phẩm, sản phẩm từ nông nghiệp. Trong GCN đăng ký bổ sung này, Trung tâm vùng 4 đã đăng ký mở rộng 26 chỉ tiêu/phương pháp hóa học và 15 chỉ tiêu/phương pháp sinh học. Đáng chú ý, trong đợt này Trung tâm vùng 4 đã đăng ký các phương pháp mới như: Xác định hàm lượng Dehydrocholic acid; Xác định hàm lượng Fipronil, Fipronil Sulfide, Fipronil desulfinyl; Xác định hàm lượng Tổng Carbohydrate, Năng lượng, đường tổng, đường khử; Xác định dư lượng thuốc BVTV (với hơn 250 chỉ tiêu); Phát hiện độc tố enterotoxin của Clostridium perfringens; Phát hiện độc tố enterotoxin của Bacillus cereus; Phát hiện Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) gây bệnh đầu trắng trên tôm; Phát hiện Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) gây bệnh trắng đuôi (WTD) trên tôm; ….
- Ngoài ra Trung tâm vùng 4 cũng đã được phép triển khai các phương pháp phát hiện Salmonella bằng kỹ thuật PCR đẳng nhiệt (Loop-mediated isothermal amplification – LAMP); Định lượng Tổng vi khuẩn hiếu khí (TPC), Coliforms, E. coli, Nấm men, nấm mốc bằng kỹ thuật phân tích nhanh cho phép trả kết quả phân tích trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận mẫu tại phòng kiểm nghiệm.
- Chi tiết các chỉ tiêu/phương pháp phân tích mới theo QĐ số 2064/TĐC-HCHQ ngày 01/07/2020 (file đinh kèm)


Các tin khác

Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên (Xem thêm)
THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng kiểm nghiệm viên Sinh học (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)
Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo chuyển phương pháp phân tích chỉ tiêu Chloramphenicol từ Elisa sang LC-MS/MS (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020 (Xem thêm)