(84-28) 3636 3638

Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia mở rộng

Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia mở rộng

Xem chi tiết tại đây.

Lớp 1: Đào tạo cho Cán bộ nghiệp vụ

- Thời gian: 8h30 - 11h30 ngày 23/12/2019

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm vùng 4 (Lầu 1, số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM)


Lớp 2: Đào tạo cho Doanh nghiệp

- Thời gian: 14h - 17h ngày 23/12/2019

- Địa điểm: Hội trường Công ty Lương thực Thành Phố (Lầu 3, số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM)

Các tin khác

THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng kiểm nghiệm viên Sinh học (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)
Đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (Xem thêm)
Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo chuyển phương pháp phân tích chỉ tiêu Chloramphenicol từ Elisa sang LC-MS/MS (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020 (Xem thêm)