(84-28) 3636 3638

Thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận

Kính gửi: Quý khách hàng 

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ chứng nhận sự phù hợp của chúng tôi trong thời gian qua. 

 Theo quyết định số 586/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có tiêu chuẩn TCVN 5603:2023 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm, thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5603:2008.

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 trân trọng thông báo:

- Trung tâm sẽ không tiếp nhận đăng ký yêu cầu đánh giá, chứng nhận theo phiên bản tiêu chuẩn cũ TCVN 5603:2008 kể từ ngày ban hành văn bản này.

- Khách hàng đã được chứng nhận theo phiên bản tiêu chuẩn cũ TCVN 5603: 2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) sẽ được dánh giá nâng cấp sang tiêu chuẩn CXC 1-1969, Revised in 2020 (HACCP Codex 2020) bằng hình thức kết hợp với đánh giá giám sát hoặc đánh giá chứng nhận lại.

Tải về

Các tin khác

Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2023 (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết nguyên đán 2022 (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên (Xem thêm)
Chứng nhận HACCP Codex 2020 (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên (Xem thêm)
THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)