(84-28) 3636 3638

THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19)

THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19)

 

Từ ngày 24/11/2020 Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (Trung tâm chất lượng vùng 4) đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ - cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3892/TĐC-HCHQ, danh mục các phép thử được chứng nhận bao gồm phương pháp phân tích nCoV (tên gọi khác là SAR-CoV-2 hoặc COVID-19) trong mẫu thực phẩm, bao bì và nước.

Phương pháp phân tích nCoV do Trung tâm Chất lượng vùng 4 xây dựng dựa trên kỹ thuật RT-qPCR được tham khảo theo các phương pháp xét nghiệm công bố bởi Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) Hoa Kỳ, CDC Trung Quốc và Viện Pasteur Paris (Pháp). Các phương pháp này cũng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị áp dụng. Phương pháp này phù hợp để phân tích nCoV trong mẫu thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến; mẫu quét bề mặt thực phẩm, bề mặt bao bì, bề mặt dụng cụ chế biến; nước uống, nước dùng cho chế biến thực phẩm, nước sinh hoạt.

Từ ngày 01/12/2020 Trung tâm chất lượng vùng 4 đã chính thức nhận mẫu thử nghiệm chỉ tiêu nCoV trên mẫu thực phẩm, bao bì và nước. Quý khách có nhu cầu gửi mẫu hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Nhận mẫu: 028.36363638/nhánh số 101

Phòng kiểm nghiệm Sinh học : 028.36363638/nhánh số 503

(đính kèm Giấy chứng nhận và Danh mục chỉ tiêu)

Các tin khác

Trung tâm vùng 4 được lựa chọn là đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm cho BAN ATTP TP.HỒ CHÍ MINH (Xem thêm)
Trung tâm vùng 4 đã đủ điều kiện để phân tích chỉ tiêu CHLORATE & PERCHLORATE trên mẫu thực phẩm (Xem thêm)
Cập nhật triển khai Hệ thống TRACESNT trong cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU (Xem thêm)
Trung tâm vùng 4 được lựa chọn là đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm cho SAIGON CO.OP (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Xem thêm)
Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tiền Giang (Xem thêm)
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)