(84-28) 3636 3638

Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020

Trung tâm vùng 4 thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020.

Xem chi tiết tại đây.


Các tin khác

THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng kiểm nghiệm viên Sinh học (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)
Đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (Xem thêm)
Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh (Xem thêm)
Thông báo chuyển phương pháp phân tích chỉ tiêu Chloramphenicol từ Elisa sang LC-MS/MS (Xem thêm)
Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia mở rộng (Xem thêm)