(84-28) 3636 3638

Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020

Trung tâm vùng 4 thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020.

Xem chi tiết tại đây.


Các tin khác

Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia mở rộng (Xem thêm)
Trung tâm vùng 4 được lựa chọn là đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm cho BAN ATTP TP.HỒ CHÍ MINH (Xem thêm)
Trung tâm vùng 4 đã đủ điều kiện để phân tích chỉ tiêu CHLORATE & PERCHLORATE trên mẫu thực phẩm (Xem thêm)
Cập nhật triển khai Hệ thống TRACESNT trong cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU (Xem thêm)
Trung tâm vùng 4 được lựa chọn là đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm cho SAIGON CO.OP (Xem thêm)
Thông báo về việc lấy ý kiến khách hàng (Xem thêm)
Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Xem thêm)
Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tiền Giang (Xem thêm)
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc (Xem thêm)