(84-28) 3636 3638

Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020

Trung tâm vùng 4 thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020.

Xem chi tiết tại đây.


Các tin khác

Hợp tác với Indonesia (03/04/2012) (Xem thêm)
Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp (21/10/2015) (Xem thêm)
Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương (15/10/2015) (Xem thêm)
Điều chỉnh tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Đợt cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2016 (Xem thêm)
Mời dự Hội nghị trực tuyến về triển khai đợt cao điểm VSATTP (Xem thêm)