(84-28) 3636 3638

Thông báo tổ chức tập huấn HACCP tại Tp.Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4 thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng và áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong chế biến thủy sản trong tháng 7/2020 (dự kiến từ ngày 27-31/7/2020) cho Cán bộ quản lý chất lượng của các Doanh nghiệp như sau:

 Nội dung tập huấn: Xây dựng và áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong chế biến thủy sản.

  1. Thời gian: 5 ngày.
  2. Địa điểm: tại Tp. Hồ Chí Minh.

4.    Giảng viên: Các cán bộ có kinh nghiệm của Trung tâm Chất lượng vùng 4.

5.    Tài liệu: giáo trình tập huấn HACCP cơ bản cho cán bộ quản lý chất lượng trong chế biến thủy sản và các tài liệu liên quan.

6.    Kinh phí:

-      Học phí: 2.500.000 đồng/01 học viên (hai triệu năm trăm ngàn đồng).

-      Chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên: DN cử người tham gia khóa học tự chi trả.

7.    Giấy chứng nhận: các học viên đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khóa được cấp chứng nhận HACCP cơ bản của Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 4.

Doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Trung tâm Chất lượng vùng 4 trước ngày 20/7/2020, địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.HCM; email: chatluong.nafi4@mard.gov.vn; dinhtrong.nafi4@mard.gov.vn.

Trung tâm sẽ gửi thông báo chi tiết về việc tổ chức lớp học đến doanh nghiệp sau khi nhận được đơn đăng ký.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Chất lượng, điện thoại: 028.36363638 hoặc anh Nguyễn Đình Trọng, điện thoại: 0918880997.

       Trung tâm xin thông báo để đơn vị được biết.

       Trân trọng./.

Mẫu đăng kýCác tin khác

Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên (Xem thêm)
THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng kiểm nghiệm viên Sinh học (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)
Đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (Xem thêm)
Thông báo chuyển phương pháp phân tích chỉ tiêu Chloramphenicol từ Elisa sang LC-MS/MS (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2020 (Xem thêm)