(84-28) 3636 3638

THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)

THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)

 

Từ ngày 01/07/2020 Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (Trung tâm chất lượng vùng 4) đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học công nghệ - cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 2064/TĐC-HCHQ, danh mục các phép thử được chứng nhận bao gồm phương pháp phân tích Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) trong mẫu thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Phương pháp phân tích DIV1 do Trung tâm Chất lượng vùng 4 xây dựng dựa trên kỹ thuật qPCR, tham khảo theo các công bố khoa học về dịch bệnh này từ Úc và Trung Quốc, phù hợp để phân tích cho mẫu tôm, các loại giáp xác và sản phẩm thủy sản đông lạnh.

Hiện nay Trung tâm chất lượng vùng 4 đang triển khai nhận mẫu thử nghiệm chỉ tiêu DIV-1. Quý khách có nhu cầu gửi mẫu hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Nhận mẫu: 028.36363638/nhánh số 101

Phòng kiểm nghiệm Sinh học : 028.36363638/nhánh số 503

(đính kèm Giấy chứng nhận và Danh mục chỉ tiêu)


Các tin khác

Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2023 (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết nguyên đán 2022 (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên (Xem thêm)
Chứng nhận HACCP Codex 2020 (Xem thêm)
Thông báo tuyển dụng Kiểm tra viên (Xem thêm)
THÔNG BÁO KIỂM NGHIỆM nCoV (SAR-CoV-2 / COVID-19) (Xem thêm)
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc (Xem thêm)
Thông báo kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng Hệ thống Traces New Technology - TRACESNT trong cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vào EU” (Xem thêm)
Đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm (Xem thêm)