(84-28) 3636 3638

Khác

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 1349/QLCL-CL1 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu

Ngày ban hành: 30/06/2016

2 1290/QĐ-BNN-TCCB Quyết định Phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 17/04/2015