(84-28) 3636 3638

Kiểm nghiệm

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 357/QĐ-QLCL Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 30/12/2020

2 998.2020/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Ngày ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: 30/6/2021


3 3892/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo nghị định 107

Ngày ban hành: 24/11/2020

4 879/VPCNCL Quyết định về việc duy trì công nhận PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ngày ban hành: 28/9/2020

5 2604/TDC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày ban hành: 01/7/2020

6 4007/TĐC-HCHQ Đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 11/12/2019

7 397/QĐ-QLCL Chỉ định PTN thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo TTLT 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 27/12/2019

8 3492/TĐC-HCHQ Đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: 21/6/2023

9 562/TĐC-HCHQ Đăng ký lĩnh vực hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 05/3/2019

Hiệu lực: 21/6/2023

10 1712/QLCL-CL1 Các phương pháp kiểm nghiệm của FSIS đối với cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 22/8/2016