(84-28) 3636 3638

Kiểm nghiệm

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 Danh mục và thời gian phân tích các chỉ tiêu kiểm nghiệm

Cập nhật: ngày 20/02/2023

2 56/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: 21/06/2023

3 357/QĐ-QLCL Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 30/12/2020

4 998.2020/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Ngày ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: 30/6/2021


5 879/VPCNCL Quyết định về việc duy trì công nhận PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ngày ban hành: 28/9/2020

6 397/QĐ-QLCL Chỉ định PTN thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo TTLT 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 27/12/2019

7 1712/QLCL-CL1 Các phương pháp kiểm nghiệm của FSIS đối với cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 22/8/2016

8 0037-3254 QD chi dinh co quan kiem tra NN ve ATTP sphang hoa NK thuoc pham vi quan ly cua BNNPTNT.pdf
9 Chỉ định là PTN nước ngoài của Nhật Bản
10 Chỉ định là PTN nước ngoài của Hàn Quốc