(84-28) 3636 3638

Nông sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 QCVN 12-3 : 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ngày ban hành: năm 2011

2 QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ngày ban hành: năm 2011

3 QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ngày ban hành: năm 2011

4 46/2007/QĐ-BYT Quyết định Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

Ngày ban hành: 19/12/2007

5 55/2012/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 31/10/2012

6 48/2012/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Ngày ban hành: 26/09/2012

7 28/2012/TT-BKHCN Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ngày ban hành: 12/12/2012

8 724/QLCL-CL2 Kiểm tra ATTP muối nhập khẩu

Ngày ban hành: 15/04/2016

9 Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2015