(84-28) 3636 3638

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 2959/QĐ-BNN-QLCL Bổ sung qui định kiểm dịch Tôm xuất khẩu vào Hàn Quốc

Ngày ban hành: 06/7/2021

Ngày hiệu lực: 01/8/2021

2 1527/QLCL-CL1 Xuất khẩu Thuỷ sản vào Ả - rập xê út

Ngày ban hành: 27/10/2020

3 1357/QLCL-CL1 Áp dụng chính thức phần mềm mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu

Ngày ban hành: 30/9/2020

4 1265/QLCL-CL1 Qui định của French Polynesia trong mẫu chứng thư về kiểm soát thuỷ sản nhập khẩu

Ngày ban hành: 14/9/2020

5 1055/QLCL-CL1 Đăng ký xuất khẩu thủy sản vào Ả-rập Xê-út

Ngày ban hành: 04/8/2020

6 1070/QLCL-CL1 Bảo đảm ATTP các lô hàng thủy sản xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh COVID

Ngày ban hành: 05/8/2020

7 1075/QLCL-CL1 Cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản XK vào thị trường Braxin

Ngày ban hành: 06/8/2020

8 874/QLCL-CL1 Panama chấp thuận gia hạn thời gian được phép xuất khẩu thủy sản vào Panama cho một số doanh nghiệp Việt Nam Ngày ban hành: 01/7/2020
9 926/QLCL-CL1 Tuân thủ yêu cầu phòng chống Covid 19 đối với thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc

Ngày ban hành: 09/7/2020

10 975/QLCL-CL1 Quy định của liên minh Kinh tế Á Âu về tỷ lệ mạ bang trong thuỷ sản

Ngày ban hành: 17/6/2020