(84-28) 3636 3638

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 803/QLCL-CL1 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1802/QD-BNN-QLCL

Ngày ban hành: 18/6/2020

Có hiệu lực từ: 06/7/2020

2 773/QLCL-CL1 Úc thay đổi điều kiện nhập khẩu đối với tôm chưa nấu chín

Ngày ban hành: 12/6/2020

Có hiiệu lực từ: 01/7/2020

3 1802/QĐ-BNN-QLCL Quyết định ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformesxuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”

Ngày ban hành: 22/5/2020

4 Số 209 năm 2020 Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại và Công nghiệp Ả Rập Ai Cập: Kéo dài thời hạn sử dụng đối với cá đông lạnh và gan đông lạnh

Ngày ban hành: 11/04/2020

5 595/QLCL-CL1 Trung quốc bổ sung nghêu 2 cồi sống vào danh sách được phép nhập khẩu

Ngày ban hành: 11/5/2020

Trạng thái: Còn hiệu lực

6 1703/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào Panama

Ngày ban hành: 19/08/2016

7 3328/QĐ-BNN-QLCL Áp dụng biện pháp tạm ngừng cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU được sản xuất tại cơ sở có lô hàng bị cơ quan thẩm quyền EU cảnh báo các chỉ tiêu về hóa chất kháng sinh

Ngày ban hành: 15/08/2016
8 1687/QLCL-CL1 Thực hiện quyết định số 3328/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày ban hành: 17/08/2016

9 1438/QLCL-CL1 Về việc kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Monténégro

Ngày ban hành: 13/7/2016

10 1371/QLCL-CL1 Kiểm tra chứng nhận ATTP đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.pdf

Ngày ban hành: 05/7/2016