(84-28) 3636 3638

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 377/QLCL-CL1 Về việc xuất khẩu cá tra, cá basa vào thị trường Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 08/03/2016

2 1325/QLCL-CL1 Quy định về giám xác tẩm ướp của French Polynesia

Ngày ban hành: 28/6/2016

3 08/2016/TT-BNNPTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày ban hành: 06/6/2016

4 1142/QLCL-CL1 Thay đổi thông tin trong chứng thư và việc báo cáo điều tra nguyên nhân, áp dụng biện pháp khác phục đối với lô hàng bị cảnh báo

Ngày ban hành: 09/6/2016

5 859/QLCL-CL1 Sử dụng mã số cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 06/5/2016

6 31/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi Ngày ban hành: 06/10/2015
7 33/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT: Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Ngày ban hành: 08/10/2015

8 492/QLCL-CL1 Cục QLCL yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong toàn bộ các công đoạn sản xuất, đồng thời thực hiện kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu vi sinh đối với các lô hàng xuất khẩu vào Panama

Ngày ban hành: 22/03/2016

9 475/QLCL-CL1 Danh sách cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin Ngày ban hành: 21/03/2015
10 CV 2507-cl1 - Qui dinh moi cua French Polynesia.pdf