(84-28) 3636 3638

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 1243 13-05-2015 CAP NHAT DANH MUC CHI TIEU KIEM TRA DV LO HANG TS XK VAO EU.PDF
2 1191 QLCL-CL1 08-05-2015 THONG TIN KHOI LUONG LO HANG TS XK VAO EU.PDF
3 939 ALCL-CL1 07-4-2015 TRIEN KHAI THI DIEM HE THONG TRACES TRONG CAP CHUNG THU CHO LO HANG TS XK VAO EU.PDF
4 889 ALCL-CL1 02-4-2015 DO BO LENH TAM NGUNG CAP PHEP NK TS TU VN.PDF
5 834 QLCL-CL1 31-03-2015 THONG TIN KHOI LUONG TINH LO HANG TS XK VAO EU.PDF
6 806 07-10-2015 TAM DINH CHI THU HOACH NT2MV BINH THUAN.pdf
7 748 QLCL-CL1 23-03-2015 CAP NHAT DANH MUC CHI TIEU KIEM TRA DV LO HANG TS XK VAO EU.PDF
8 579 QLCL -CL1 04-03-2015-Tam ngung xuat khau tom su song vao TQ.PDF
9 485 QLCL-CL1 13-02-2015 CAP NHAT DANH SACH CO SO DUOC XK NT2MV VAO EU.PDF
10 408 QLCL -CL1 06-02-2015 CAP NHAT DANH SACH CO SO DUOC XK NT2MV VAO EU.PDF