(84-28) 3636 3638

Thủy sản

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Tải về
1 266 QLCL-CL1 28-01-205 GHI KHOI LUONG TINH DV LO HANG TS XK EU.PDF
2 157 QLCL-CL1 19-012015 CAP NHAT DANH MUC CHI TIEU KIEM TRA DV LO HANG TS XK EU.PDF