(84-28) 3636 3638

Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”

Thông báo

Ngày 21/12/2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”.

Chương trình này hệ thống hoá:

1.1. Các yêu cầu và hoạt động kiểm soát của cơ quan thẩm quyền Việt Nam về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở tham gia chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU).

1.2. Hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận ATTP cho các lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu sang thị trường EU.

Các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu sang thị trường EU, bao gồm: cơ sở nuôi, tàu cá, cảng cá, cơ sở sản xuất nước đá phục vụ bảo quản thủy sản, cơ sở thu mua, chợ đầu mối thuỷ sản, cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm cho chế biến, cơ sở chế biến, kho lạnh độc lập bảo quản thủy sản và sản phẩm thủy sản, thương nhân thương mại (không có hoạt động chế biến) đứng tên là chủ hàng xuất khẩu phải đáp ứng các yêu cầu của EU về đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời phải đăng ký để được thẩm định, đưa tên vào danh sách đủ điều kiện tham gia chuỗi xuất khẩu vào thị trường EU.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về chương trình tại đây.

Các tin khác

Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty Cổ phần thủy sản Ngọc Xuân (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2024 (Xem thêm)
Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (Xem thêm)
Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Quang Sáng (Xem thêm)
Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Phú Mark (Xem thêm)
Chứng nhận HACCP Codex 2022 (Xem thêm)
Thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2023 (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết nguyên đán 2022 (Xem thêm)