(84-28) 3636 3638

Chứng nhận HACCP Codex 2022

Kính gửi: Quý khách hàng


Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (Trung tâm Chất lượng vùng 4) trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng đối với dịch vụ chứng nhận sự phù hợp của chúng tôi trong thời gian vừa qua.

 

Ngày 02/11/2023, Trung tâm Chất lượng vùng 4 đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận mở rộng phạm vi chứng nhận theo tiêu chuẩn CXC 1-1969 revised 2022 (HACCP Codex 2022) theo quyết định số 2002/QĐ- VPCNCL ngày 02 tháng 11 năm 2023.

 

Trung tâm Chất lượng vùng 4 trân trọng thông báo như sau:

- Từ ngày 06/11/2023 các khách hàng đăng ký chứng nhận mới, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 sẽ tiếp nhận yêu cầu và chứng nhận theo phiên bản tiêu chuẩn CXC 1-1969 revised 2022 (HACCP Codex 2022).

- Các khách hàng đã dược chứng nhận theo phiên bản tiêu chuẩn CXC 1-1969 revised 2020 (HACCP Codex 2020) trước ngày 06/11/2023, sẽ được đánh giá nâng cấp lên phiên bản tiêu chuẩn CXC 1-1969 revised 2022 (HACCP Codex 2022) kết hợp với các lần dánh giá giám sát tiếp theo.

- Trường hợp khách hàng cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng.

Tải về

Các tin khác

Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty Cổ phần thủy sản Ngọc Xuân (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2024 (Xem thêm)
Ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)” (Xem thêm)
Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (Xem thêm)
Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Quang Sáng (Xem thêm)
Hủy bỏ giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Phú Mark (Xem thêm)
Thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết Nguyên đán 2023 (Xem thêm)
Thông báo thời gian nhận mẫu và trả kết quả kiểm nghiệm Tết nguyên đán 2022 (Xem thêm)